top of page
51346985926_9df1603694_c.jpg

Yhdistystoiminta

SMO ry

Yhdistys on perustettu 1990 ja ensimmäisenä vuonna jäseniksi liittyi reilut 30 lajista kiinnostunutta. Jäsenmäärä vaihtelee ja tällä hetkellä jäseniä on toista sataa. Toimintaan ja jäseniksi on jokainen lämpimästi tervetullut!

Monté tunnetuksi yhteistyöllä

Tehtäväkseen yhdistys otti sekä kehittää että tehdä tunnetuksi lajia. Yhdistys on saanut yhteistyössä raviratojen ja hevosalan eri tahojen kanssa lähtöjen määriä tasaisesti lisättyä. Suurin merkitys on kuitenkin ollut raviurheilun keskusjärjestön, Suomen Hippoksen, aktiivisella osallistumisella montén asemaa vahvistavaan yhteistyöhön. Nykyisin yhä useampi ravihevonen osallistuu menestyksekkäästi sekä kärry- että montélähtöihin.

Viimevuosien myötätuuli lajille ja ansiokas yhteistyökumppanuus Hippoksen, raviratojen ja hevosalan eri tahojen kanssa on mahdollistanut lajin vuosittaisten päätapahtumien, SM-finaalien, sijoittumisen lämminverisillä Mikkelin St Michel- ravien ja suomenhevosilla Suomenhevosliitto ry:n tuella Kuninkuusravien ohjelmaan. Yhdistys pyrkii jatkuvuuteen molempien rotujen SM-finaalien sijainnissa lajin päätapahtumina arvonsa mukaisilla paikoilla. Tämän tavoitteen edellytys on jatkuva myönteinen yhteistyö ja vuorovaikutus kaikkien yhteistyökumppaneittemme, tukijoittemme ja hevosalan eri tahojen kanssa.

Yhdistystoiminta: About

Strategia

Suomen Monté-ohjastajat ry on perustettu montén eli raviratsastuksen kehittämiseksi Suomessa.

Toiminta-ajatus

SMO toimii Suomen Hippoksen strategioiden mukaisesti raviurheilun kehittäjänä montén osalta.

Tavoitteita

  • Sujuva yhteistyö sidosryhmien kanssa ja turvattu monté-lähtöjen tarjonta tulevaisuudessa sekä entistä paremmat tulokset montéssa.  

  • Montén kehittäminen entistä urheilullisemmaksi ja tasokkaammaksi raviurheilun muodoksi.  

  • Viestinnän kehittäminen, jotta montéa saadaan tutummaksi raviurheilun harrastajien ja ammattilaisten piirissä sekä  yleisön silmissä.   

  • Imagon parantaminen, jotta monté saisi pysyvän ja arvostetun aseman Suomen raviurheilussa.  

  • Taloudellisen tilanteen parantaminen yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi. 

Yhteistyö

Luomalla pysyvät hyvät suhteet raviurheilun järjestöjen ja raviratojen kanssa varmistetaan SMO:n toiminnan kehittyminen. Keskustellaan vuosittain Hippoksen ja raviratojen kanssa lähtöjen määrän turvaamisesta ja pyritään kasvattamaan lähtöjen määrää noin 10% vuodessa. Kun lähtöjen määrä kasvaa, niin voidaan tarjota enemmän eritasoisille hevosille sarjoja eikä hevosten tarvitse kilpailla itselleen sopimattomissa sarjoissa. Näin myös pelaajien näkökulmaa ajatellen lähdöistä saadaan helpommin pelattavia.
 
Pyritään kehittämään yhteistyötä myös ammattivalmentajien kanssa, jotta useammat hevoset saisivat mahdollisuuden kilpailla myös montéssa. 

Monté-lähtöjen kehittäminen

SM-lähtöjen kautta pyritään parantamaan lähtöjen urheilullista tasoa. Molemmille roduille suunnatut SM-lähdöt tullaan järjestämään edelleen vuosittain.
Järjestetään edelleen myös alemman tason Prix-Etoile, jonka kautta hevoset voivat kehittyä SM-tasolle. Etoile-lähdöt ovat myös pelaajien näkökulmasta hyviä lähtöjä. Pohjois-Suomen montén kehittymistä tuetaan järjestämällä Pohjola-Cup SMO tekee yhteistyötä nuoriso- ja poniravitoiminnan kanssa sekä pyrkii tukemaan poni-montéa.

Viestinnän kehittäminen

SMO julkaisee edelleen jäsenlehteä, joka lähetetään myös tärkeimmille sidosrymille. Ratojen ja Hippoksen kanssa pyritään myös ennalta suunnittelemaan lähtöjä, jotta ne jakautuisivat tasaisesti kuukausittain eikä päällekkäisyyksiä syntyisi. Tiedotetaan jatkossakin radoille mahdollisista lainaohjastajista sekä välitetään SMO:n yhteystiedot.
Yhdistyksen nettisivuille pyritään saamaan mahdollisimman pikaisesti päivitettyjä tietoja ja uutisia. Järjestetään koulutusta ja kursseja tarpeen mukaan.

Imagon parantaminen

Imagoa saadaan paremmaksi, kun keskustelu montén osalta tulee avoimeksi eikä jää nettisivulla tapahtuvaksi kritiikiksi. Tasapuolinen sarjojen tarjonta parantaa myös lajin harrastajien keskinäistä yhteistyötä.
Raviurheilulle monté antaa positiivista imagoa juuri siinä mielessä, että se tuo mukaan myös naisia ja ratsastuksesta kiinnostuneita. SMO pyrkii luomaan mahdollisuuksia myös nuorille raviurheilun pariin pääsemiseksi montén kautta.

Taloudellisen tilanteen parantaminen

Yhdistyksen taloudellisen tilanteen korjaamiseksi pyritään luomaan muita keinoja kuin jäsenistöä rasittavia tempauksia ja arpajaisia, joilla tähän menessä on rahoitettu toimintaa. SM-lähtöihin saadaan edelleen Hippoksen tukea ja mahdollisuuksien mukaan pyritään  anomaan jatkossa tukea myös muihin palkintohin, kuten osalähtöjen kunniapalkintoihin yms. Pyritään saamaan mukaan myös sponsoreita, joiden avulla lähtöihin saadaan parempia palkintoja.

Tulevaisuuden visio

Suomalainen montéurheilu pyritään nostamaan kansainväliselle tasolle saakka. 

Yhdistystoiminta: List

SMO ry hallitus 2022

Hallituksen jäsenet - työnjako ja vastuualueet

Nelly Korpikoski

Nelly Korpikoski

Hallituksen puheenjohtaja

LV lähdöt ja SM

045 882 0710

nelly.korpikoski@gmail.com

Hanne Hurskainen

Hanne Hurskainen

Pohjois-Suomen vastaava LV ja SM

044 275 5999

hurskainen.hanne@gmail.com

Susanne Klemola

Susanne Klemola

Prix Etoile-kiertue, jäsenlehti, jäsentuotteet

040 700 6204

susanne.klemola@gmail.com

Merja Ikäheimonen

Merja Ikäheimonen

Sihteeri

LV lähdöt ja SM, Winter Monté Meeting-kiertue

040 141 1485

merja.ikaheimonen@gmail.com

Viena Kauppi

Viena Kauppi

Pia-Maria Moilanen

Pia-Maria Moilanen

Henri Toiviainen

Henri Toiviainen

Yhdistystoiminta: Team
bottom of page